-->

ಸಮ್ಮತಿಯ sex age 18 ರಿಂದ 16 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ?

 Tital : - living together sex age sholud be 18 to 16?


File Type :- News


File Language :- Kannada


Which Department :- All


State :- Karnataka


Published Date :- 05/08/2023


File Format :- Pdf


File Size :- 189KB


Number of Pages :- 01


Scanned Copy :- Yes


Copy Text :- No


Enable :- Yes


Quality :- High


File size Reduced :- No


Password Protected :- No


Password Encrypted :- No


Image File Available:- Yes

.

File Vieow Available :- Yes


Download Link Available :- Yes


Cost :- No


Personal Use Only
The High Court of Madhya Pradesh has advised the state government to lower the age of consent for sex from 18 to 16 years, in a landmark judgment. The court said that the current law is "archaic" and "discriminatory" against young women, and that lowering the age of consent would protect them from sexual abuse.


The court's judgment is based on a petition filed by two women's rights organizations, who argued that the current law violates the fundamental rights of young women to life, liberty, and equality. The court agreed with the petitioners, saying that the law "perpetuates the patriarchal notion that women are the weaker sex and need to be protected from themselves."


The court's judgment is a major victory for women's rights in India. It is the first time that a high court has ruled in favor of lowering the age of consent. The judgment is likely to have a ripple effect across the country, and could lead to other high courts following suit.


The judgment is also significant because it comes at a time when India is facing a growing problem with sexual violence against women. In 2022, there were over 40,000 reported cases of rape in India, and many experts believe that the actual number of cases is much higher. The court's judgment is a step towards protecting young women from sexual abuse, and could help to reduce the number of cases of rape in India.


The judgment has been welcomed by women's rights activists, who have long argued for the need to lower the age of consent. They say that the current law is outdated and does not reflect the reality of life for young women in India. They also say that the law discriminates against young women, as it allows men to have sex with younger girls without facing any legal consequences.


The judgment has also been welcomed by some legal experts, who say that it is a landmark decision that will have a positive impact on the lives of young women in India. They say that the judgment will help to protect young women from sexual abuse, and that it will send a strong message to society that sexual violence against women will not be tolerated.


However, the judgment has also been criticized by some religious groups, who argue that it is against their religious beliefs. They say that the judgment will lead to an increase in premarital sex, and that it will undermine the institution of marriage.


Overall, the High Court of Madhya Pradesh's judgment is a significant victory for women's rights in India. It is the first time that a high court has ruled in favor of lowering the age of consent, and it is likely to have a ripple effect across the country. The judgment is a step towards protecting young women from sexual abuse, and could help to reduce the number of cases of rape in India.


Click Here To Full Information
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಯುವತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ "ಪ್ರಾಚೀನ" ಮತ್ತು "ತಾರತಮ್ಯ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.


ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಯುವತಿಯರ ಜೀವನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಎರಡು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು, ಕಾನೂನು "ಮಹಿಳೆಯರು ದುರ್ಬಲ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.


ಭಾರತವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಯುವತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಪುರುಷರು ಕಿರಿಯ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.


ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಟೀಕಿಸಿವೆ, ಇದು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮದುವೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

0 Response to ಸಮ್ಮತಿಯ sex age 18 ರಿಂದ 16 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ?

Post a Comment